หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

ที่
โรงเรียน
ผลแข่งขัน รหัส รร. ทีม กรรมการ นักเรียน ครู ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ครู
นักเรียน
กรรมการ
1 โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 0020 32 10 59 49
2 โรงเรียนบ้านดงสวาง 0021 8 6 16 8
3 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 0022 45 9 72 58
4 โรงเรียนบ้านคำกลาง 0023 18 14 37 20
5 โรงเรียนบ้านหนองชุม 0024 47 14 78 62
6 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 0025 29 16 61 49
7 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 0026 19 7 46 34
8 โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ 0027 11 1 21 15
9 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 0028 19 3 38 34
10 โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 0029 12 11 29 13
รวม 261 91 457 342  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร โทร 0878749626 อีเมล์ suwannapet@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.