หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านหนองชุม
โรงเรียนบ้านหนองชุม
-
2 ห้องอนุบาล1
โรงเรียนบ้านหนองชุม
นายพงศธร รุ่งทัพพวง
-
0934949543
3 ม.2
โรงเรียนบ้านหนองชุม
นายพงศธร รุ่งทัพพวง
-
0934949543
4 สนาม
โรงเรียนบ้านหนองชุม
นายพงศธร รุ่งทัพพวง
-
0934949543
5 อาคารพอเพียง
โรงเรียนบ้านหนองชุม
นายพงศธร รุ่งทัพพวง
-
0934949543
6 หอประชุม
โรงเรียนบ้านหนองชุม
นายพงศธร รุ่งทัพพวง
-
0934949543
7 ห้องคอมพิวเตอร์
โรงเรียนบ้านหนองชุม
นายพงศธร รุ่งทัพพวง
-
0934949543
8 ห้องป.3
โรงเรียนบ้านหนองชุม
นายพงศธร รุ่งทัพพวง
-
0934949543
9 ห้องป.4
โรงเรียนบ้านหนองชุม
นายพงศธร รุ่งทัพพวง
-
0934949543
10 ป.5
โรงเรียนบ้านหนองชุม
นายพงศธร รุ่งทัพพวง
-
0934949543
11 ห้องป.6
โรงเรียนบ้านหนองชุม
นายพงศธร รุ่งทัพพวง
-
0934949543
12 อนุบาล2
โรงเรียนบ้านหนองชุม
นายพงศธร รุ่งทัพพวง
-
0934949543
13 ห้อง ม.3
โรงเรียนบ้านหนองชุม
นายพงศธร รุ่งทัพพวง
-
0934949543
14 ห้องสมุด
โรงเรียนบ้านหนองชุม
นายพงศธร รุ่งทัพพวง
-
0934949543
15 เวที
โรงเรียนบ้านหนองชุม
นายพงศธร รุ่งทัพพวง
-
0934949543

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร โทร 0878749626 อีเมล์ suwannapet@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.