หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่
ปฐมวัย สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ. การงานอาชีพ
คอมพิวเตอร์ ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หุ่นยนต์ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ทั้งหมด
 
ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ผ่านการแข่งขัน รวม
1 โรงเรียนบ้านหนองชุม 45 36 81.82% 6 13.64% 1 2.27% 1 2.27% 44
2 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 42 36 85.71% 4 9.52% 0 0.00% 2 4.76% 42
3 โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 32 25 80.65% 2 6.45% 3 9.68% 1 3.23% 31
4 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 28 24 88.89% 2 7.41% 0 0.00% 1 3.70% 27
5 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 19 12 66.67% 4 22.22% 0 0.00% 2 11.11% 18
6 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 18 8 57.14% 3 21.43% 1 7.14% 2 14.29% 14
7 โรงเรียนบ้านคำกลาง 18 8 44.44% 9 50.00% 0 0.00% 1 5.56% 18
8 โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 11 5 62.50% 1 12.50% 1 12.50% 1 12.50% 8
9 โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ 9 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 9
10 โรงเรียนบ้านดงสวาง 6 1 25.00% 1 25.00% 1 25.00% 1 25.00% 4
รวม   เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร โทร 0878749626 อีเมล์ suwannapet@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.