หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1
0048
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
2
0049
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
3
0050
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
4
0051
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร โทร 0878749626 อีเมล์ suwannapet@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.