หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1
0003
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
2
0004
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
3
0005
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ม.2 ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.
4
0007
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ม.2 ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.
5
0167
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ม.2 ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร โทร 0878749626 อีเมล์ suwannapet@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.