หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1
0008
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 สนาม ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.
2
0009
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 สนาม ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.
3
0010
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 สนาม ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.
4
0011
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 สนาม ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.
5
0012
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 สนาม ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร โทร 0878749626 อีเมล์ suwannapet@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.