หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1
0013
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 อาคารพอเพียง ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
2
0014
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 อาคารพอเพียง ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
3
0015
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 อาคารพอเพียง ชั้น  
2 กันยายน 2558
13.00-16.00
4
0016
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 อาคารพอเพียง ชั้น  
2 กันยายน 2558
13.00-16.00
5
0017
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
6
0018
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
7
0019
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 หอประชุม ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
8
0020
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 อาคารพอเพียง ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
9
0021
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 หอประชุม ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
10
0022
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
11
0023
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 หอประชุม ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
12
0024
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 หอประชุม ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
13
0025
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 หอประชุม ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
14
0026
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 หอประชุม ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
15
0027
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
16
0028
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
17
0029
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
18
0030
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร โทร 0878749626 อีเมล์ suwannapet@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.