หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1
0031
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
2
0032
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
3
0033
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
4
0034
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
5
0035
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
6
0036
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
7
0037
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
8
0038
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
9
0039
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
10
0040
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น  
2 กันยายน 2558
13.00-16.00
11
0041
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
12
0042
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร โทร 0878749626 อีเมล์ suwannapet@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.