หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1
0057
การแข่งขันศิลสร้างสรรค์ ป.1-3 ป.1-ป.3 ห้องป.3 ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.
2
0058
การแข่งขันศิลสร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ห้องป.4 ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.
3
0059
การแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ป.5 ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.
4
0060
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ห้องป.3 ชั้น  
2 กันยายน 2558
13.00-16.00 น.
5
0061
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ห้องป.4 ชั้น  
2 กันยายน 2558
13.00-16.00 น.
6
0062
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ป.5 ชั้น  
2 กันยายน 2558
13.00-16.00
7
0063
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ป.5 ชั้น  
2 กันยายน 2558
13.00-16.00
8
0064
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ป.5 ชั้น  
2 กันยายน 2558
13.00-16.00
9
0065
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ห้องป.6 ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
10
0066
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ห้องป.6 ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
11
0067
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ห้องป.6 ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
12
0069
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ห้อง ม.3 ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.
13
0070
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ม.2 ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.
14
0071
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 ม.2 ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
15
0168
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ห้องสมุด ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร โทร 0878749626 อีเมล์ suwannapet@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.