หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1
0121
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
2
0122
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
3
0123
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
4
0124
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
5
0125
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
6
0126
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
7
0127
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
8
0128
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
9
0129
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
10
0130
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร โทร 0878749626 อีเมล์ suwannapet@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.