หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1
0043
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สนาม ชั้น  
2 กันยายน 2558
13.00-16.00
2
0044
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สนาม ชั้น  
2 กันยายน 2558
13.00-16.00
3
0045
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สนาม ชั้น  
2 กันยายน 2558
13.00-16.00
4
0046
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ห้องสมุด ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
5
0047
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ห้องสมุด ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร โทร 0878749626 อีเมล์ suwannapet@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.