หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


1. ปฐมวัย

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0001
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ห้องอนุบาล1 ห้องอนุบาล1 ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.
2
0002
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล2 ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.

2. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0003
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
2
0004
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
3
0005
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ม.2 ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.
4
0007
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ม.2 ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.
5
0167
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ม.2 ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.

3. วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0008
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 สนาม ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.
2
0009
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 สนาม ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.
3
0010
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 สนาม ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.
4
0011
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 สนาม ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.
5
0012
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 สนาม ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.

4. การงานอาชีพ

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0013
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 อาคารพอเพียง ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
2
0014
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 อาคารพอเพียง ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
3
0015
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 อาคารพอเพียง ชั้น  
2 กันยายน 2558
13.00-16.00
4
0016
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 อาคารพอเพียง ชั้น  
2 กันยายน 2558
13.00-16.00
5
0017
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
6
0018
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
7
0019
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 หอประชุม ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
8
0020
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 อาคารพอเพียง ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
9
0021
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 หอประชุม ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
10
0022
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
11
0023
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 หอประชุม ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
12
0024
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 หอประชุม ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
13
0025
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 หอประชุม ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
14
0026
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 หอประชุม ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
15
0027
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
16
0028
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
17
0029
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
18
0030
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  

5. คอมพิวเตอร์

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0031
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
2
0032
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
3
0033
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
4
0034
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
5
0035
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
6
0036
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
7
0037
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
8
0038
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
9
0039
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
10
0040
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น  
2 กันยายน 2558
13.00-16.00
11
0041
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
12
0042
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00

6. ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0057
การแข่งขันศิลสร้างสรรค์ ป.1-3 ป.1-ป.3 ห้องป.3 ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.
2
0058
การแข่งขันศิลสร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ห้องป.4 ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.
3
0059
การแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ป.5 ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.
4
0060
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ห้องป.3 ชั้น  
2 กันยายน 2558
13.00-16.00 น.
5
0061
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ห้องป.4 ชั้น  
2 กันยายน 2558
13.00-16.00 น.
6
0062
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ป.5 ชั้น  
2 กันยายน 2558
13.00-16.00
7
0063
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ป.5 ชั้น  
2 กันยายน 2558
13.00-16.00
8
0064
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ป.5 ชั้น  
2 กันยายน 2558
13.00-16.00
9
0065
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ห้องป.6 ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
10
0066
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ห้องป.6 ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
11
0067
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ห้องป.6 ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
12
0069
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ห้อง ม.3 ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.
13
0070
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ม.2 ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00 น.
14
0071
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 ม.2 ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
15
0168
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ห้องสมุด ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00

7. ศิลปะ-ดนตรี

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0072
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
2
0073
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
3
0074
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
4
0075
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
5
0076
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
6
0077
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
7
0078
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
8
0079
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
9
0080
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
10
0081
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
11
0082
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
12
0083
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
13
0084
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
14
0085
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
15
0086
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
16
0087
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
17
0088
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
18
0089
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
19
0090
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
20
0091
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 เวที ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
21
0092
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
22
0093
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
23
0094
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
24
0095
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
25
0096
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
26
0097
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
27
0098
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
28
0099
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
29
0100
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
30
0101
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
31
0102
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
32
0103
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 เวที ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
33
0104
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-ม.3 เวที ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
34
0105
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
35
0106
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
36
0107
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
37
0108
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เวที ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
38
0109
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
39
0110
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เวที ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
40
0111
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 เวที ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
41
0112
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เวที ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
42
0113
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
43
0114
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 เวที ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
44
0115
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
45
0116
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เวที ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
46
0117
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
47
0118
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
48
0119
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
09.00-12.00
49
0120
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  

8. ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0121
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
2
0122
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
3
0123
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
4
0124
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
5
0125
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
6
0126
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
7
0127
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
8
0128
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
9
0129
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
10
0130
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  

9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0043
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สนาม ชั้น  
2 กันยายน 2558
13.00-16.00
2
0044
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สนาม ชั้น  
2 กันยายน 2558
13.00-16.00
3
0045
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สนาม ชั้น  
2 กันยายน 2558
13.00-16.00
4
0046
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ห้องสมุด ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00
5
0047
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ห้องสมุด ชั้น  
2 กันยายน 2558
09.00-12.00

10. หุ่นยนต์

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0048
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
2
0049
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
3
0050
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
4
0051
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  

11. เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0052
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
2
0053
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  

12. เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0054
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
2
0055
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ม.2 ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00
3
0056
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ม.2 ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00

13. เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0131
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 ห้องป.3 ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00
2
0132
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ห้องป.3 ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00
3
0133
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 ห้องป.4 ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00
4
0134
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ห้องป.4 ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00
5
0135
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ห้องป.4 ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00
6
0136
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
7
0137
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
8
0138
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
9
0139
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 ป.5 ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00
10
0140
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ป.5 ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00
11
0141
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 ป.5 ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00
12
0142
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
13
0143
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00
14
0144
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00
15
0145
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00
16
0146
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00
17
0147
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
18
0148
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00
19
0149
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00
20
0150
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00
21
0151
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 เวที ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00

14. เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0152
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
2
0153
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
3
0154
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
4
0155
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
5
0156
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 อาคารพอเพียง ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00
6
0157
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 อาคารพอเพียง ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00
7
0158
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 อาคารพอเพียง ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00
8
0159
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 อาคารพอเพียง ชั้น  
3 กันยายน 2558
13.00-16.00
9
0160
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
10
0161
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
11
0162
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
12
0163
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
13
0164
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
14
0165
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  
15
0166
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชุม ชั้น  

15. ไทย

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร โทร 0878749626 อีเมล์ suwannapet@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.